1 komentářů

  1. Autor
    01.07.2014 17:02 marekfarkas.jazzper:

    Spojením písmen O (reprezentujícího studenty) a C (reprezentujícího školitele) vzniká prostor kde dochází k vzájemnému propojení světa vzdělání a poznávání. Důraz je kladen na čisté tvary a myšlenku propojenosti a vytváření prostoru vzájemného obohacování a růstu.

Ptejte se Potřebujete
poradit?