Logo   |  5 návrhů  |  4 grafiků

Logo pro Tlumočnický portál

Našim cílem je poskytnout tlumočníkům českého znakového jazyka prostor pro sdílení informací a zároveň šířit osvětu o znakovém jazyce mezi širokou veřejnost. Pro vznik tohoto projektu poptáváme logo.

Turnaj je veřejně přístupný a návrhy jsou viditelné pro všechny.

Klient vybral vítěze

Vítěz turnaje:
Lucie

gravatar
Cena turnaje
0 Kč
Stav turnaje
Klient
15.03.2015 16:39 BeStar88:

Našim cílem je poskytnout tlumočníkům českého znakového jazyka prostor pro sdílení informací a zároveň šířit osvětu o znakovém jazyce mezi širokou veřejnost. Pro vznik tohoto projektu poptáváme logo.


Základní informace

Kdo jsme

Jsme pracovní skupina, která vznikla na základě prvního celostátního setkání tlumočníků českého znakového jazyka v České republice. Tato akce se uskutečnila z potřeby vzájemně se setkávat a vyměňovat si zkušenosti, což do této doby bylo možné pouze v rámci jednotlivých organizací, které zajišťují různé formy služeb pro neslyšící. Tlumočníci, kteří nepracují pod žádnou organizací, možnost setkávat se neměli vůbec. Celá akce byla uspořádána dobrovolnicky, bez záštity jakékoliv organizace.

Co potřebujeme

Pro nově vznikající neziskový webový portál pro tlumočníky českého znakového jazyka potřebujeme vytvořit logo.


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

Webový portál budou používat slyšící i neslyšící tlumočníci českého znakového jazyka z celé České republiky, kteří obvykle nemají možnost setkávat se osobně. V současné době neexistuje ani žádný ucelený systém vzdělávání tlumočníků pro neslyšící. Webový portál by se proto mohl stát prvním místem, kde budou mít tlumočníci prostor sdílet své zkušenosti napříč generacemi i regiony, vzdělávat se a zlepšovat tak celkovou úroveň poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící v České republice.

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. vzájemná podpora
  • 2. výměna zkušeností
  • 3. informace

Podrobný popis zadání

Chtěli bychom, aby bylo logo laděno do uklidňujících, tlumených barevných odstínů. Preferujeme přírodní barvy, např. kombinaci zelené a hnědé, případně cihlové. Celkově by logo mělo působit příjemným dojmem, vyjadřovat podporu členů komunity a jejich vzájemné sdílení informací a zkušeností. Logo může obsahovat název domény tlumocnickyportal.cz

Soubory pro výstup

  • Tiskové PDF
  • JPG
  • Adobe PSD
  • Adobe AI

Technické specifikace

Nemáme žádné speciální technické požadavky.


Co chceme a co nechceme

Co chceme

Chtěli bychom, aby bylo logo laděno do uklidňujících, tlumených barevných odstínů. Preferujeme přírodní barvy, např. kombinaci zelené a hnědé, případně cihlové. Celkově by logo mělo působit příjemným dojmem, vyjadřovat podporu členů komunity a jejich vzájemné sdílení informací a zkušeností. Logo může obsahovat název domény tlumocnickyportal.cz

Co nechceme

Nechceme logo s agresivním či příliš strohým designem v přeplácaných barevných kombinacích. V návrhu loga nechceme zobrazení uší (grafické prvky odkazující na zdravotní handicap neslyšících) a rukou (ruce se v logu nejrůznějších organizací z našeho oboru objevují velmi často, zejména pak u organizací vyučujících znakový jazyk).


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

Ostatní důležité informace

V případě vzájemné spokojenosti bychom rádi navázali spolupráci i při návrhu web designu. Předem děkujeme za Vaši práci a těšíme se na návrhy.

Ptejte se Potřebujete
poradit?