Logo   |  22 návrhů  |  9 grafiků

KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář

Cílem je vytvoření loga. V logu musí být obsažen celý název kanceláře (KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář). Logo barevné. Logo bude umístěno na stránkách kanceláře a na právních dokumentech

Turnaj je veřejně přístupný a návrhy jsou viditelné pro všechny.

Klient vybral vítěze

Vítěz turnaje:
JingleFear

gravatar
Cena turnaje
2 500 Kč
Stav turnaje
Klient
05.06.2017 13:21 msvaton:

Cílem je vytvoření loga. V logu musí být obsažen celý název kanceláře (KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář). Logo barevné. Logo bude umístěno na stránkách kanceláře a na právních dokumentech

Důležité komentáře k zadání


Základní informace

Kdo jsme

Dynamicky se rozvíjející, moderní, advokátní kancelář, sídlící v Praze. Založená v roce 2017. Dva společníci. Oblast služeb: Poskytování komplexního právního servisu, a to zejména v oblasti korporátního a smluvního práva, práva hospodářské soutěže, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a vedení soudních a správních sporů.

Co potřebujeme

Potřebujeme vytvořit logo, které budeme umisťovat na právní dokumenty, kancelářské potřeby (tužky, bloky, atd.), vizitky, hlavičkový papír, web kanceláře, atd. V souvislosti se založením kanceláře potřebujeme vytvořit logo, které bude prezentovat kancelář vůči klientům.


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

Standardní klientela advokátních kanceláří (velké, střední i malé společnosti, fyzické osoby), živnostníci, orgány státní správy a samosprávy.

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. důvěra
  • 2. elegance
  • 3. modernost

Podrobný popis zadání

Logo musí obsahovat název advokátní kanceláře (KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář)

Soubory pro výstup

Nemám preference a chci dodat standardní formáty pro daný typ zakázky.

Technické specifikace


Co chceme a co nechceme

Co chceme

Bez specifikace

Co nechceme

Bez specifikace


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

Ostatní důležité informace

S vítězem turnaje budeme mít zájem dále spolupracovat.

Ptejte se Potřebujete
poradit?