Logo   |  46 návrhů  |  26 grafiků

Logo pro specialistu na stavební sklo

Po 10 letech působení jsem se stal uznávanou osobností a chci svou značku. Jde mi o zvýšení důvěryhodnosti a profesionality mých služeb.

Skryté návrhy v průběhu turnaje

Klient vybral vítěze

Vítěz turnaje:
tn2003

gravatar
Cena turnaje
8 300 Kč
Stav turnaje
Uživatel Sazovsky Klient
08.08.2016 18:25 Sazovsky:

Po 10 letech působení jsem se stal uznávanou osobností a chci svou značku. Jde mi o zvýšení důvěryhodnosti a profesionality mých služeb.


Základní informace

Kdo jsme

Jsem specialistou, který pomáhá většinou v B2B segmentu s diagnostikou poruch a vad stavebního skla (http://www.znalecnasklo.cz), dále počítá statiku skla (http://www.statiknasklo.cz) a konzultuji technická řešení se sklem (http://www.sazovsky.cz). Velkou část věnuji vzdělávání firem (montážníků, fasádníků a sklenářství). Sklo ve stavebnictví jsou: izolační skla, skleněné fasády, skleněná zábradlí, markýzy ze skla... atd. Více na mém portálu http://www.infoglass.cz. K desátému výročí své kanceláře, kdy jsem v oboru vytvořil profesi "Specialista na sklo" a pravidelně pomocí emailingu komunikuji s 1500 fanoušky chci pořádat konferenci "Glass Day 2016" Také spustit celosvětovou online akademii Glass education (http://www.glasseducation.cz).

Co potřebujeme

V současnosti jsem vyhledávaný odborník, který po 7 letech podnikání chce rozšiřovat své působení po celém světě a šířit svou značku, která se stane vodoznakem mých expertních a soudně znaleckých posudků a bude jakousi známkou kvality. Potřebuji dát své osobě značku pro zvýšení důvěryhodnosti, abych vypadal jako profesionální kancelář specialisty na sklo.


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

Mým cílovým zákazníkem jsou B2B firmy, které potřebují experta (Specialistu na sklo), který jim udělá posudek, spočítá statiku nebo bude vzdělávat celou firmu či odborníky. V B2B světě mě objeví zaměstnanec, který předkládá svému nadřízenému cenovou nabídku nebo informace o tom, že existuje Specialista na sklo Miroslav Sázovský. Ten se dívá na cenu a řeší, zda využije někoho nového nebo zůstane u současného dodavatele. Spousta lidí se na mě dostane díky doporučení a potřebují na první pohled důvěřovat, že se jedná o expertní kancelář Specialisty na sklo. Moji zákazníci většinou potřebují mé know-how a už moc neřeší, design, ale já se chci odlišit od všech statiků a znalců, abych působil jako úspěšný a vyhledávaný specialista. Moji zákazníci pak budou i firmy z celého světa, které budou kupovat moje online videokurzy, ebooky a návody na www.glasseducation.cz

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. jednoduchost (čistota)
  • 2. preciznost
  • 3. důvěryhodnost

Podrobný popis zadání

Vytvořil jsem na trhu profesi "Specialista na sklo", proto by v logu měl být tento slogan, ale tak, aby se dal vyměnit za slogan "Statik na sklo" nebo "Znalec na sklo". Logo by mělo být spojeno s mým jménem: MIROSLAV SÁZOVSKÝ (nevím, zda používat titul Ing.). Prohlédněte si mé stránky http://www.statiknasklo.cz a http://www.znalecnasklo.cz nebo http://www.infoglass.cz, kde najdete více o tomto specifickém oboru. Stavební sklo je všude kolem nás a Steve Jobs z něj chtěl schodiště a výbavu svým prodejen. Sklo je materiál, který je čistý, jako ztuhlá kapalina, led. Swarovski z něj dělá šperky a ve stavebnictví s ním obalujeme domy.

Soubory pro výstup

Nemám preference a chci dodat standardní formáty pro daný typ zakázky.

Technické specifikace

Logo budu využívat především na tiskoviny, weby a do online programů. Proto stačí běžný formát. Ale chci logo dát i na roll-up nebo větší banner na zeď konferenční místnosti.


Co chceme a co nechceme

Co chceme

Líbí se mi barvy, které mám na http://www.infoglass.cz. Nejvíce se blíží čistotě skla, ale nechám si i poradit. Zaujal mě návrh: http://www.designturnaj.cz/Proposals/Detail?proposalGuid=7481242b-3f26-43d5-8ac0-cf83145fabf2#.V6jcS4VOKUl. Font by měl být co nejvíce podobný fontu Apple. Logo by mělo být max. dvoubarevné. Chtěl bych využít mého iniciálu.

Co nechceme

Logo by nemělo obsahovat žádné tmavé barvy, jelikož sklo je čiré, průzračné s nádechem do modra. Logo by nemělo obsahovat tvar proskleného mrakodrapu nebo jakéhokoliv baráku.


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

Ostatní důležité informace

S vítězem bych pak chtěl následně udělat další loga pro mé projekty: - pravidelná konference Glass Day 2016, - celosvětové vzdělávání Glass Education, - andriessen.cz Jsem autorem 20 webů a pomáhám firmám dělat marketing. Moje druhá profese bude business konzultant, kde budu chtít vytvořit identitu konzultanta.

Ptejte se Potřebujete
poradit?