Logo   |  12 návrhů  |  8 grafiků

Logo DV FILM STUDIO

Pro nově vzniklou neziskovou organizaci DV FILM STUDIO - Ústav pro film, vzdělání a prevenci, z. ú. chceme nechat vytvořit nové minimalistické moderní logo, kterým se budeme prezentovat.

Turnaj je veřejně přístupný a návrhy jsou viditelné pro všechny.

Klient vybral vítěze

Vítěz turnaje:
dusty

gravatar
Cena turnaje
0 Kč
Stav turnaje
Klient
14.03.2017 02:03 DV FILM STUDIO:

Pro nově vzniklou neziskovou organizaci DV FILM STUDIO - Ústav pro film, vzdělání a prevenci, z. ú. chceme nechat vytvořit nové minimalistické moderní logo, kterým se budeme prezentovat.

Důležité komentáře k zadání


Základní informace

Kdo jsme

Hlavním posláním organizace je výroba audiovizuálních děl, která preventivně působí na děti, žáky, studenty, mladistvé, ale i rodiče a širokou veřejnost. Upozorňují na riziková chování a sociálně-patologické jevy ve společnosti. Aktivně přispívají k šíření prevence ve školách. Filmové preventivní projekty jsou pro školy určené zdarma. Vedle této činnosti bude organizace vytvářet další pozoruhodné filmy, filmové dokumenty a kulturní pořady, které rozvíjí zdravotní gramotnost a kulturní hodnoty ve společnosti.

Co potřebujeme

Pro nově vzniklou organizaci potřebujeme vytvořit nové charakteristické logo, kterým se budeme prezentovat.


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

Žáci II. stupně základních škol a žáci středních škol, mladí lidé, pedagogové ve školách, ale i široká veřejnost.

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. symbol
  • 2. lehkost
  • 3. pozitivní

Podrobný popis zadání

Samotné logo by mělo obsahovat symbol, kteý bude charakterizovat naši organizaci. Specifická je pro nás filmová tvorba i zaměření filmů na mladé lidi. Součástí loga by pak měl být celý název organizace "DV FILM STUDIO - Ústav pro film, vzdělání a prevenci". Spojení DV FILM STUDIO je dominantní a Ústav pro film, vzdělání a prevenci je přídomek.

Soubory pro výstup

Nemám preference a chci dodat standardní formáty pro daný typ zakázky.

Technické specifikace

Logo chceme využívat při všech příležitostech tzn. webové stránky, propagační materiály, logo ve filmu, logo v klasickém razítku, logo v kulatém razítku, na hlavičkovém papíře apod.


Co chceme a co nechceme

Co chceme

Líbí se nám sytě červená barva (#c00000). Logo by mělo obsahovat symbol vystihující naši činnost. K symbolu následně vhodně zakomponovat text. Popř vytvořit logo ze samotného textu. Pro inspiraci nás zaujala podobná loga: https://logopond.com/mistershot/showcase/detail/242471 (myšlenka samotného tvaru) https://logopond.com/master_ino/showcase/detail/171108 (kombinace barev) https://logopond.com/Inovalius/showcase/detail/268981

Co nechceme

Vyhnout se složitým ostrým tvarům v logu - spíše jednoduchost Vyhnout se černé barvě


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

Ostatní důležité informace

Rádi s grafiky navážeme další spolupráci při tvorbě jiných materiálů.


    1 komentářů

  1. Uživatel Správce turnajů Design Turnaj
    20.03.2017 11:11 Správce turnajů:

    Dobrý den všem grafikům, spustili jsme opět neziskový turnaj. Předem děkujeme, že se podílíte na zajímavém projektu.

Ptejte se Potřebujete
poradit?