Logo   |  34 návrhů  |  22 grafiků

Firemní logo pro dětskou literaturu

Naším záměrem je: - vytvořit výhodu vůči značkám zavedených nakladatelů dětské literatury v ČR a SR, - zvýšit povědomí o produkci dětské literatury v rámci nakladatelství Grada.

Skryté návrhy v průběhu turnaje

Turnaj byl zrušen

Omlouváme se, ale
turnaj byl zrušen.

zrušenýn
Cena turnaje
7 000 Kč
Více info
Klient
14.10.2014 14:03 Grada:

Naším záměrem je: - vytvořit výhodu vůči značkám zavedených nakladatelů dětské literatury v ČR a SR, - zvýšit povědomí o produkci dětské literatury v rámci nakladatelství Grada.

Důležité komentáře k zadání


Základní informace

Kdo jsme

Od roku 2008, kdy se věnujeme i segmentu dětské literatury, jsme navázali kontakty s řadou domácích autorů, na trh však pravidelně přinášíme i překlady zahraniční literatury pro děti a mládež. Dnes nabízíme skoro 300 knih s potenciálem být i zábavným společníkem vzdělávacího procesu dětí. Mezi rodiči a dětmi je však zatím dětská literatura GRADA vnímána jen zanedbatelně či o nás ví málokdo.

Co potřebujeme

Potřebujeme vytvořit logo pro název nové knižní divize BAMBOOK, tedy nové značky jakožto dalšího nástroje budování firemního image.


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

Sloužit bude jako značka-logo dětské literatury pro čtenáře od 3 do 12 let, jejich rodiče, prarodiče, širší rodinu jejichž prostřednictvím se nákup dětských knih uskutečňuje.

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. Emotivní hodnota
  • 2. Vztah k dětem
  • 3. Zapamatovatelnost

Podrobný popis zadání

BAMBOOK vznikl spojením slov BAMBOO (angl. Bambus) a BOOK (angl.kniha). Slovo bamboo bylo jako základní vybráno již s ideou možnosti využití roztomilého „bambusového“ zvířátka „s obličejem“ (opice, medvídek apod.), resp. celé rodiny „starý BambOOk, malý Bamboo apod.“, či s představou jiné třeba zcela smyšlené „fiction“ postavičky. Logo musí splňovat tato hodnotící kritéria: · Emotivní hodnota. Značka by měla vyvolávat sympatie a přitom korespondovat s obecným povědomím o firmě Grada a její komunikační strategií. · Vztah primárně k dětem a sekundárně k jejich rodičům, prarodičům · Podstatný je význam (obsah) ztvárněný ve značce. Je-li například potřeba ve značce znázornit zvíře, měli by v něm lidé vidět požadované zvíře a ne něco jiného (např. strašidlo). · Estetická hodnota. · Zapamatovatelnost.

Soubory pro výstup

  • EPS
  • Adobe AI
  • Stručný popis ve formátu pdf se zobrazeným logem v základních variantách a ve výše specifikovaných f

Technické specifikace

Technická a technologická kritéria: · Minimální velikost – logo bude čitelné a rozpoznatelné i ve velmi malých velikostech (např. na hřbetu knihy) · Kvalita provedení – grafickou značku bude možné zvětšit na libovolnou velikost. Barevnost značky – kodifikace barev pro různé použití: 1. kolo – pracovní návrhy do soutěže – jen barevná (CMYK) a inverzní varianta, 2. kolo – v případě výběru konkrétního návrhu ze strany zadavatele bude požadována kompletní sada, tj. RGB (obrazovkové barvy), CMYK (soutiskové barvy) a Pantone (systém pro tisk přímých barev), stupně šedi, černé, inverzní provedení. · Formáty: Vektory (nejlépe *.eps, *.ai) Nepřípustné jsou proprietární formáty (formáty přímo vázané na určitou aplikaci), živé fonty, nesloučené průhlednosti, loga poslaná a vložená v kancelářských aplikacích. Prosíme o jednotné pojmenování: 1. kolo: o logo_nazev_cmyk – plnobarevné o logo_nazev_white – inverzní 2. kolo: o logo_nazev_cmyk – plnobarevné o logo_nazev_white – inverzní o


Co chceme a co nechceme

Co chceme

· Logo (grafická značka) bude obsahovat grafické ztvárnění názvu obohacené o piktogram. · Nová značka by měla umožňovat umístění i se značkou Grada, se kterou bude zobrazována (viz http://www.grada.cz). · Nová značka bude uvedena na obálkách knih, bude samostatně využitelná a samostatně propagována. Nebude nahrazovat stávající název nakladatelství (Grada), ale nakladatelem uvedeným v tiráži bude nadále Grada Publishing, a.s. · Chceme s grafikem uzavřít naši standardní licenční smlouvu.

Co nechceme


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

Ostatní důležité informace

Ptejte se Potřebujete
poradit?