Logo   |  143 návrhů  |  42 grafiků

Logo "Bystřicko"

Město Bystřice nad Pernštejnem chce vytvořit mediální obraz destinace v kraji Vysočina. Zatímní slogan je „za zdravím a poznáním“ ale nemá být součástí loga

Skryté návrhy v průběhu turnaje

Klient vybral vítěze

Vítěz turnaje:
Izmirus

gravatar
Cena turnaje
7 000 Kč
Stav turnaje
Klient
14.05.2014 15:14 KedarKedar:

Město Bystřice nad Pernštejnem chce vytvořit mediální obraz destinace v kraji Vysočina. Zatímní slogan je „za zdravím a poznáním“ ale nemá být součástí loga


Základní informace

Kdo jsme

Město Bystřice nad Pernštejnem - obec s rozšířenou působností

Co potřebujeme

Město Bystřice nad Pernštejnem se nyní zaměřilo na rozvoj aktivit v cestovním ruchu. Chce vytvořit mediální obraz destinace v kraji vysočina v rámci nového produktu cestovního ruchu EDEN Centrum. Zatímní slogan je „za zdravím a poznáním“ ale nemá být součástí loga Měli bychom region dostat do celorepublikového (ne-li celosvětového :-) podvědomí. Při rozhodování o názvu destinace se do užšího kola dostaly názvy dva a to „Zubří země“ a „EDEN“ ….….nakonec vyhrál název „Bystřicko“ :-) každý region má své logo, na vysočině jde o simulaci lesů vod a strání, blízký Žďár nad Sázavou využil památky Unesco Zelená hora, což my tady nemáme a Pernštejn není vhodný. Návrhy okolních oblastí: novoměstsko http://www.nmnm.eu/ tišnovsko http://www.tisnovsko.com/ žďársko vpravo dole - http://www.zdarns.cz/


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

návštěvníci regionu - široké věkové spektrum

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. přitažlivost
  • 2. zapamatovatelnost
  • 3. výraznost

Podrobný popis zadání

Logo má obsahovat název "Bystřicko" může být i ve variantě pouze se specifickým B či jiným specifikem

Soubory pro výstup

  • Tiskové PDF
  • JPG
  • Adobe AI

Technické specifikace

bez specifikace


Co chceme a co nechceme

Co chceme

Co nechceme


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

Ostatní důležité informace

Ptejte se Potřebujete
poradit?