Logo   |  57 návrhů  |  21 grafiků

Logo Finance hladce

Cílem je vytvořit identitu / loga / logotyp pro značku České bankovní asociace „Finance hladce“, pod kterou jsou soustřeďovány veškeré vzdělávací aktivity určené široké veřejnosti.

Turnaj je veřejně přístupný a návrhy jsou viditelné pro všechny.

Klient vybral vítěze

Vítěz turnaje:
jitula

gravatar
Cena turnaje
4 000 Kč
Stav turnaje
Klient
19.02.2020 14:00 Andy725:

Cílem je vytvořit identitu / loga / logotyp pro značku České bankovní asociace „Finance hladce“, pod kterou jsou soustřeďovány veškeré vzdělávací aktivity určené široké veřejnosti.


Základní informace

Kdo jsme

Česká bankovní asociace (ČBA) se zaměřuje na vzdělávání profesionálů (ČBA EDUCA a Banking in Motion) a široké veřejnost (Finance hladce). Na finanční vzdělávání se zaměřujeme již od svého působení, a to několika způsoby. Pořádáme vzdělávací workshopy pro žáky a studenty (projekt Bankéři do škol), koordinujeme mezinárodní soutěž pořádanou EBF (European Money Quiz), provozujeme stránky financnivzdelavani.cz a bezpecnebanky.cz, nyní v restrukturalizaci. Mimo to vytváříme vzdělávací kampaně v TV, print a online médiích zaměřené na zvyšování fin. gramotnosti Čechů, podílíme se na tvorbě vzdělávacích článků. Např. série článků „Jak na peníze s ČBA“ pro portál určený seniorům, kampaň s Youtubery, kampaň na TV Prima Prima rádce s P. Vágnerem, videa s Jankem Rubešem Jak na peníze. Finance hladce je značka, která obsahuje výše uvedené aktivity směřující k široké veřejnosti. Pod značkou aktuálně vystupujeme jen na Facebooku (https://www.facebook.com/financehladce/).

Co potřebujeme

Potřebujeme vytvořit identitu značce „Finance hladce“, pod kterou bude ČBA prezentovat veškeré vzdělávací aktivity určené veřejnosti na sociálních sítích a také v TV, print a online kampaních (např. logo bude součástí vzdělávacích televizních spotů, bude umístěno na webových stránkách asociace…). Identita by měla být atraktivní, moderní, zapamatovatelná, aby si ji lidé uměli spojit a zařadit, zároveň hravá a nebude nudit. Současně by logo nemělo preferovat určitou věkovou skupinu, cílit budeme na širokou veřejnost – viz „Kdo jsme“.


Cílová skupina

Popis cílové skupiny - persony

Cílová skupina je široká veřejnost, konkrétněji žáci a studenti (kterým jsou určeny projekty), jejich rodiče a senioři (kteří mají zájem na finančním vzdělávání dětí a vnoučat). Obecně jde o osoby, které nemusí mít moc zkušeností ani teoretické znalosti, ale zajímají se o informace z oblasti financí a svým dětem chtějí dát základ, zajímají se o online prostředí (mladí lidé chtějí, aby se jejich rodiče/prarodiče pohybovali na internetu bezpečně - nezadávali nikde karty, hesla apod. a naopak rodiče chtějí, aby se na internetu pohybovali bezpečně i jejich děti), chtějí se finančně vzdělávat a mít přehled.

Pohlaví zákazníků

Spíše muži Nerozhoduje Spíše ženy

Věk zákazníků

10 20 30 40 50 60 70 80

Příjmy zákazníků

nízké střední vyšší vysoké

Specifikace zadání

3 hodnotové pilíře

  • 1. Kreativní
  • 2. Serióznost
  • 3. Hravost

Podrobný popis zadání

Logo by mělo být jednoduché, moderní, hravé, zapamatovatelné, ale vypovídající s názvem značky „Finance hlade“. Logo může obsahovat i ikonou / zástupným symbolem, který by se dal využít i samostatně a bude dostatečně reprezentující. Barevnost by měla vycházet z identity ČBA – příloha. Součástí loga by měl být dovětek by ČBA / by Česká bankovní asociace.

Soubory pro výstup

Nemám preference a chci dodat standardní formáty pro daný typ zakázky.

Technické specifikace

Logo se objeví jako profilová fotografie na sociálních sítích, na webu asociace, na stránkách ČBA se vzdělávacím charakterem (Bankéři do škol, Bezpečné banky, Finanční vzdělávání, European Money Quiz), dále pak také v TV, print a online kampaních, kde to bude žádoucí a v neposlední řadě i v prezentacích, které mají bankéři v projektu Bankéři do škol a jiných propagačních materiálech. Logo by nemělo být na jednom řádku, aby se dalo použít i na sociální sítě (čtverech, kruh) včetně zástupného symbolu.


Co chceme a co nechceme

Co chceme

Aktuální logo / ikona je nyní prezentována pouze jako profilový obrázek na Facebooku a byla šitá „horkou jehlou“. Rádi bychom logo, které bude svěží, moderní, atraktivní a vypovídající. Jsme nakloněni téměř všemu. Důležité je, aby nás výsledek zaujal. Styl písma: mělo by být jedním typem, klidně liniově či barevně odlišené (jako tomu máme teď). K logu můžete přidat i zástupný symbol, který by se dal využít i samostatně a byl vypovídající. Součástí loga by měl být dovětek by ČBA / by Česká bankovní asociace.

Co nechceme

Logo by nemělo být moc hravé a moc dětské a na druhou stranu ani ne moc vážné, mělo by upoutat pozornost široké veřejnosti – naše projekty jsou určené dětem ZŠ a SŠ, seniorům, dospívající generaci a dospělým – a to přes různé formy kampaní viz výše.


Přílohy a ostatní informace

Přílohy

  • Které písmo a kterou barvu_manual.docx

Ostatní důležité informace

Ptejte se Potřebujete
poradit?